Om oss

ActiLeg AB är ett svenskt företag med produktutveckling och försäljning baserad i Sverige.
Produkten ActiLeg (man cyklar tillsammans), för rörelseträning, tillverkas i Sverige.

Adress till oss: ActiLeg AB, Järnåldersringen 481, 136 65  SÖDERBY.
Söderby ligger i Haninge kommun, Stockholms län.

Vi har uppfunnit och marknadsför vår egen produkt AciLeg, ”ActiLeg-cykeln”, samt marknadsför någon kompletterande extern produkt.
Att underlätta för vårdföretag att ge en god vård, speciellt inom demens- och äldrevården, är viktigt för oss.
Med våra produkter vill vi hjälpa personer med rörelsehinder att må bättre, få bättre balans/styrka och få röra på sina ben.

Vårt nätverk av företag är till stor glädje för oss: vi kan därigenom bredda vårt utbud av tjänster genom ett pålitligt samarbete med kompletterande partners inom olika områden.

Vi brinner för att ge äldre och svaga personer möjlighet till habilitering och rehabilitering med nyskapande hjälpmedel. Vi tillhandahåller vår egenutvecklade träningsutrustning ActiLeg, som på ett nytt sätt möjliggör en till individen anpassad träning tillsammans med en medmänniska. Glädje, nytta och ett enkelt arbetssätt förenas i den lätt flyttbara träningsutrustningen ActiLeg, dessa ingredienser ger tillsammans en bra förutsättning för att den viktiga träningen verkligen skall bli genomförd. Är det roligt att träna, tillsammans med en medmänniska, så ökar genomförandet och därmed träningsnyttan påtagligt.

Vi marknadsför även Treax balansplattor (för träning av koordination, balans och reaktion).

 

Genom att samarbeta med erfarna och kompetenta företag inom tillverkning, konstruktion och industridesign är det vårt mål att tillhandahålla attraktiva kvalitetsprodukter baserade på upplevda behov av fysisk aktivitet inom i första hand den svenska vården. Detta gäller speciellt personer med rörelsehinder och som får hjälp av äldrevården samt annan vårdinrättning (habilitering, rehabilitering).

Se film om bakgrunden till ActiLeg, presenteras av Ringla.