Treax-plattorna har fått ny funktion

9 februari, 2016

Den nya och vidareutvecklade modellen av Treax-plattorna, som säljs idag, har fått en ny och efterfrågad funktion, balansfunktionen.

Balansfunktion
Balansfunktionen väljs genom att hålla fot-knappen nere i cirka 2 sekunder. När balansfunktionen har valts, visualiserar Treax-plattan skillnaden i belastning mellan hälen och framfoten.

Känsligheten kan justeras med + och – knapparna.

När vikten ökas på framfoten i förhållande till hälen, rör sig det blå ljuset mot höger på ljusskalan.
När vikten ökas på hälen i förhållande till framfoten, rör sig det blå ljuset mot vänster.
När det är balans mellan häl och framfot, lyser ett vitt ljus i mitten.

Funktionen används bl.a. till att träna postural kontroll, balans, plantar/dorsalflexion m.m.
Övningarna kan varieras efter användarens färdigheter och således användas för att träna enbensstående, eller med två plattor samtidigt med en fot på varje platta.

Om plattorna läggs ut med ett passande avstånd mellan varandra som en stig, kan balansfunktionen användas en enkel gånganalys då plattorna signalerar hur kraften fördelas över foten genom gångcykeln.
De övriga tidigare funktionerna Kraftskala samt  Slumpmässig ljussignal, finns givetvis kvar dessutom:


Kraftskala

Innan en övning påbörjas väljer terapeuten om interaktionen skall ske med händerna eller fötterna.
Den aktuella kraftskalan visas och kan justeras med + och – knapparna.

Kraftskalan kan aktiveras antingen med handen eller foten för att träna antingen övre eller nedre extremiteter. När den önskade funktionen är vald, reagerar plattorna utifrån kraften eller vikten de påverkas av.
Ljussignaler på framsidan visar dynamiskt de ändringar i kraften eller vikten som användaren tillför. Feedback-signalen gör det klart och lättförståeligt att följa ändringar i de motoriska rörelserna eller hur den pålagda vikten ändras.


Slumpmässig ljussignal

När “Random”-funktionen är vald, reagerar Treax-plattorna på varje aktivering antingen med handen eller foten, med en slumpmässigt färgad ljussignal.

Eftersom Treax-plattorna levereras i tre olika färger kommer den slumpmässiga ljussignalen att matcha någon av dessa tre färger. När användaren mottager en ljussignal skall han/hon navigera till en ny platta med den specifika färgen. När nästa platta aktiveras kommer en ny ljussignal att dirigera användaren vidare.

Till skillnad från kraftskalafunktionen reagerar denna funktion inte utifrån kraftens storlek, utan endast av aktiveringen som sådan. Därför ger träning med denna funktion mindre fokus på den använda kraften eller vikten, och mer fokus på de kognitiva utmaningarna som exempelvis reaktionstid, koncentration och visuospatial förmåga.