Nytillverkning pågår

30 december, 2015

actileg-1920Nu är det full fart i fabriken- vi nytillverkar ett större antal ActiLeg:ar, inom några veckor är de klara för leverans.
Redan nu kan vi ta emot nybeställningar, både på enstaka maskiner men även volymbeställningar.

Det är ett omfattande arbete att tillverka många ActiLeg:ar: råmaterial och ingående delar skall köpas in och transporteras, maskiner skall ställas in för produktionen, personal skall finnas tillgänglig för de olika arbetsmomenten, detaljer skall lackeras, med mera. Tillverkningen ställer stora krav på förberedelser, koordinering och samarbete.
Men- den som väntar på något gott…!