Mässa i Tranås 30-31 mars

17 februari, 2016

Vi har anmält oss till en Mässa om välfärdsteknologi i Tranås, den 30-31 mars!
ActiLeg-”cykeln” och Treax tryck- och balansplattor, visas.

Allmänheten får komma på kvällen, dagtid är det öppet för medarbetare inom Socialtjänsten och politiker, även besökare från andra kommuner i regionen.

Mer info kommer i nyhetsbrev, så snart detaljerna är klara.

ActiLeg och Treax balansplattor på mässa.