Mässa 7-8 mars i Lund: cykla till rörliga bilder

16 februari, 2018

Vi finns i monter A:07 hos Memoride, på mässan Hjälpmedel & Välfärdsteknologi, Sparbanken Arena i Lund.
Välkommen att testa ActiLeg tillsammans med rörliga bilder från vald plats där man vill cykla!
Med hjälp av Memorides Google-baserade system kan man välja plats där man vill cykla, sedan åker man vidare längs gatan i takt med att man trampar tillsammans. Gamla minnen aktiveras lätt när man cyklar på gamla kända platser!