Balansträning inom sporten

22 mars, 2018

Treaxplattorna är ett effektivt hjälpmedel vid träning av balans, kognitiva färdigheter och reaktionsförmåga hos äldre och vid rehabilitering. De bedöms även kunna göra nytta vid balansträning inom sporten, exempelvis inom golf och tennis. Den direkta återkopplingen via lysdioder beroende på trycket på respektive platta, gör att förändringen av balansen mellan benen blir tydlig för eleven när tränaren visar hur slaget skall genomföras. Detta gäller både vid tennis och golf. Golfaren på bilderna nedan heter Michael Norén, från Nitea AB som skapar säljande webbplatser och hjälper företag att marknadsföra sig på Internet.
Till Nitea!

Har du som läsare något annat exempel inom sporten då  balansträning med Treax-plattorna skulle kunna vara till nytta och glädje? Hör gärna av dig!

 

Tennis
Tränaren kan visa balansförflyttningen på plattorna, eleverna testar sedan. Förbered slaget med sidan mot nätet och litet mer bakåtvikt, racketen bakom kroppen, flytta fram kroppen och vikten mot bollen, slå igenom slaget och träffa bollen framför kroppen, fullfölj slaget helt igenom. Vikten flyttas från bakre benet till det främre som är närmast nätet.

Golf
Att som tränare kunna visa eleverna hur balansen skall vara i olika lägen av ett golfslag i olika situationer (drive/putt/chip etc.) kan tydliggöras med hjälp av Treaxplattorna. Eleven får se hur tränaren varierar vikten genom slaget och sedan själv sträva efter den rätta viktfördelningen.