Annons i december

17 november, 2015

Den 7/12-15 utkommer tidningen Ditt Val Inköp.

Tidningen ges ut till 10.000 ansvariga inköpare, upphandlare, verksamhetschefer och
medicintekniska chefer inom sjukvård och omsorg i Sverige. Utskicken är personligt adresserade.
Kolla gärna efter vår annons i tidningen, så här ser den ut!!