Friskfaktorer och viktig balansträning

4 november, 2023

I vårt nyhetsbrev i början av november 2023 belyser vi vikten av förebyggande balansträning för att på äldre dagar minska risken för fallskador, som ju kan ge mycket allvarliga följder med svårt lidande för den som drabbas. Dessutom presenterar vi en artikel ur Året Runt 2022, med friskfaktorer, tips på vad man kan göra på egen hand avseende sitt välbefinnande.
Till nyhetsbrevet.